[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

35
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
R03AC18
85159, 85170
3712000035
Právoplatný
3.1.2012 13:46:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UZP_indakaterol.docx Oznámenie o začatí konania 3.1.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 193 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_Indakaterol.pdf 15.3.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - NOVARTIS EUROPHARM LIMITED 
Zaslal: 10.1.2012 11:18:46
V prilohe prikladame pripomienky k navrhu MZSR o zacati konania z podnetu ministerstva vo veci stanovenia maximalnej vysky uhrady u R03AC18 Indakaterol inhal. 150 mcg.