[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34362
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medochemie LTD (Zuzana Dzvoniková)
J01CR02
3671C
3724034362
Podaný
24.5.2024 11:00:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_ Medoclav 457.docx Žiadosť o vyradenie A3 24.5.2024 Podpis Zuzana Dzvoniková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Dzvoniková - Medochemie LTD 
Zaslal: 24.5.2024 11:57:51
Dobrý deň, poplatok bol znížený o 50% vzhľadom k tomu, že je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.