[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34354
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Bayer AG (Renata Krockova)
C02KX05
9760A
3724034354
Podaný
23.5.2024 10:44:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Bayer AG_Adempa... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 23.5.2024 Podpis Renata Krockova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_B... Návrh ceny - formulár CND 23.5.2024 Podpis Renata Krockova
text/dali CND_Bayer AG_Adempas.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 23.5.2024 Podpis Renata Krockova
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky