[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34353
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Novartis Europharm Limited (Pavol Sabol)
L04AA42
9679D
3724034353
Podaný
23.5.2024 10:29:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Mayzent28x1mg.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 23.5.2024 Podpis Pavol Sabol
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_M... Návrh ceny - formulár CND 23.5.2024 Podpis Pavol Sabol
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 23.5.2024 Podpis Pavol Sabol
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky