[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34348
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Viatris Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
N04BC04
47776
3724034348
Podaný
22.5.2024 17:10:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document VIM-Ropinirol_2mg_A3_ziados... Žiadosť o vyradenie A3 22.5.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Limited 
Zaslal: 23.5.2024 22:05:09
potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 3724034348.pdf