[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34347
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
Baxalta Innovations GmbH (Bibiana Vallova)
B05AA01
1229A
3724034347
Rozhodnutý 1.st
22.5.2024 16:05:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 61 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9009. Počet dní do uplynutia lehoty: 4,88
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document H3_ziadost_Flexbumin_1229A.... Žiadosť o zrušenie ceny H3 22.5.2024 Podpis Bibiana Vallova
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9009 1 R_H3 application/pdf S19824-2024-OddKCL-34347.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky