[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34346
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
ARDEZ Pharma, spol. s r.o. (Vladimír Vlk)
G04CA52
2436D
3724034346
Podaný
22.5.2024 16:04:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_2436D.docx Žiadosť o vyradenie A3 22.5.2024 Podpis Vladimír Vlk
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky