[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34336
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
pharmaand GmbH (MUDr. Tomáš Doležal)
L03AB11
20237
3724034336
Podaný
21.5.2024 13:59:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost (Pegasys 180_210... Žiadosť o vyradenie A3 21.5.2024 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf platba správneho poplatku 5... Iná príloha 21.5.2024 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky