[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34335
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
pharmaand GmbH (MUDr. Tomáš Doležal)
L01AA09
08144
3724034335
Podaný
21.5.2024 8:47:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost (21052024).docx Žiadosť o vyradenie A3 21.5.2024 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - pharmaand GmbH 
Zaslal: 21.5.2024 8:48:31
Správny poplatok 0,-EUR vzhľadom na https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/TOP-50-liekov/Spotreba_humannych_liekov_zdravotnickych_pomocok_dietetickych_potravin_SR/Pages/Datasety-spotreby-humannych-liekov-v-Slovenskej-republike.aspx a vzhľadom na https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov v spojení so zákonom č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch: Položka 152 v) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.......600 eur Poznámky 7. Poplatok podľa písmena v) sa zníži o a) 100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.