[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34332
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A. (RNDr. Ľubica Pistová)
A10BD07
6645D
3724034332
Podaný
20.5.2024 16:13:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Metsigletic 850.... Žiadosť o vyradenie A3 20.5.2024 Podpis RNDr. Ľubica Pistová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: RNDr. Ľubica Pistová - Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A. 
Zaslal: 21.5.2024 8:38:02
Dobrý deň, výška správneho poplatku bola znížená o 100 %, nakoľko celková suma úhrad za posudzované lieky je menej ako 10 000 eur za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov.