[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34328
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
L01EJ01
8516A, 8519A, 8513A
3724034328
Rozhodnutý 1.st
20.5.2024 14:11:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 61 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9018. Počet dní do uplynutia lehoty: 4,91
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 20.5.2024 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf Zmena IO pre liek Jakavi.pdf Iná príloha 20.5.2024 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_Jakavi_ver... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.6.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9018 1 R_KON application/pdf S19824-2024-OddKCL_34328_KO... 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky