[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34327
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. (Mária Hadingerová)
A10BB09
82645
3724034327
Podaný
20.5.2024 13:58:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_20.5.2024_DIAPRE... Žiadosť o vyradenie A3 20.5.2024 Podpis Mária Hadingerová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky