[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34314
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
pharmaand GmbH (MUDr. Tomáš Doležal)
G04BD10
41980
3724034314
Podaný
21.5.2024 8:37:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Emselex 28x7,5mg... Žiadosť o vyradenie A3 21.5.2024 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf platba správneho poplatku 2... Iná príloha 21.5.2024 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - pharmaand GmbH 
Zaslal: 21.5.2024 8:38:19
Vážení, z dôvodu ukončenia dodávok lieku Emselex 28x7,5mg podávame žiadosť o jeho vyradenie zo ZKL a zároveň o zrušenie jeho úradne určenej ceny. Správny poplatok vzhľadom na spotreby - Datasety spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike (nczisk.sk) a vzhľadom na úhradu - https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov hradíme v redukovanej – poolovičnej výške, naviac ďalej znížený o 50,-EUR z dôvodu elektronického podania (600x0,5-50=250,-EUR). Kvôli možným dopredajom (aktuálne aktívny produkt podľa https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/emselex-7-5-mg-482785.html) prosíme o vyradenie zo ZKL a zo ZÚUC fikciou rozhodnutia s vykonateľnosťou od 1.9.2024 (viď podľa termínovníka tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/kategorizacia/rlp/Terminy_L.pdf). Vopred ďakujeme.