[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34227
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Accord Healthcare S.L.U (Veronika Hirešová)
L04AA31
2474E
3724034227
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 21:40:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 26 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9007. Počet dní do uplynutia lehoty: 2,1
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_2474E.docx Žiadosť o zaradenie A1E 30.4.2024 Podpis Veronika Hirešová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_2474E.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Veronika Hirešová
text/dali Navrh_znenia_riadku_2474E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Veronika Hirešová
application/pdf SPC_Teriflunomide Accord.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis Veronika Hirešová
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Veronika Hirešová
application/pdf Doklad o prideleni SUKL kod... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Veronika Hirešová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9007 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34227.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Hirešová - Accord Healthcare S.L.U 
Zaslal: 2.5.2024 22:13:26
Doloženie dokladu o úhrade správneho poplatku.