[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34226
HN - Žiadosť o úradné určenie ceny lieku
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
V03AB38
3837E
3724034226
Právoplatný
30.4.2024 21:53:01
10.6.2024 10:49:08
Dôvod späť vzatia Interní rozhodnutí držitele
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document HN_ziadost_FINAL_Ondexxya_5... Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 30.4.2024 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Rozh. EK_7.6.2022_155877_sk... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Prideleny kod_Ondexxya_5via... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Pavel Pešek
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9016 S R_STOP application/pdf S19824-2024-OddKCL-34226.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky