[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34225
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Zentiva k.s. (Mgr. Helena Liebenberger)
R05CA03
6108E
3724034225
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 21:28:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 26 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9006. Počet dní do uplynutia lehoty: 2,11
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Approval Letters - 00034288... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Guajacuran 5%_sol inj_ŠUKL ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Guajacuran 5%_sol inj_IBB.I... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf SPC Guajacuran inj.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost 6108E Guajacura... Žiadosť o zaradenie A1E 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku 6108E G... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
text/dali Navrh_znenia_riadku_6108E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9006 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34225.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva k.s. 
Zaslal: 2.5.2024 13:17:01
Dobrý deň prajem, pripájam doklad o platbe.