[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34219
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
STADA Arzneimittel AG (Dana Ťažká)
L01EX03
0172E
3724034219
Podaný
30.4.2024 16:49:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_STADA AG.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 30.4.2024 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_S... Návrh ceny - formulár CND 30.4.2024 Podpis Dana Ťažká
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 30.4.2024 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky