[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34213
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Viatris Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
C09AA10
49450
3724034213
Podaný
30.4.2024 22:33:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Gopten_20x0,5mg_cenovy_navr... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CNH_49450.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Gopten_20x0,5mg_CNH_ziadost... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 10:01:01
potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 3724034213.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 10:00:32
formalne odovodnenie