[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34212
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Viatris Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
C08DA01
09201
3724034212
Podaný
30.4.2024 22:26:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Isoptin_50x40mg_CNH_ziadost... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Isoptin_50x40mg_cenovy_navr... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CNH_09201.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:59:12
potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 3724034212.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:58:45
formalne odovodnenie