[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34209
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Celltrion Healthcare Hungary Kft. (Hangi Lee)
L01FA01
3163C
3724034209
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 15:25:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 11 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9000. Počet dní do uplynutia lehoty: 0,95
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_TRUXIMA_3163C.docx Žiadosť o zaradenie A1E 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_3163C.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
text/dali Navrh_znenia_riadku_3163C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
application/pdf TRUXIMA_VYKONÁVACIE ROZHODN... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Overiteľné zdroje údajov_Tr... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
application/pdf truxima-epar-product-inform... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
application/pdf TRUXIMA_VYKONÁVACIE ROZHODN... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Hangi Lee
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9000 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34209.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Hangi Lee - Celltrion Healthcare Hungary Kft. 
Zaslal: 20.5.2024 7:52:24
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o doplatku správneho poplatku v súlade s § 6 ods. 2) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Ďakujem za zohľadnenie
Autor: Lucia Bobotová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.5.2024 9:32:17
Ministerstvo zdravotníctva si Vás dovoľuje upozorniť na aktuálnosť znenia zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (k 1.4.2024) v súvislosti s podaním žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (žiadosť typu A1E). Podľa prílohy zákona o správnych poplatkoch časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 152 písm. i) rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov sa sadzba poplatku určuje za tento typ konania vo výške 600 eur; ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, podľa § 6 Sadzba poplatku sa poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ministerstvo zdravotníctva si Vás dovoľuje požiadať o uhradenie zvyšnej čiastky správneho poplatku.
Autor: Hangi Lee - Celltrion Healthcare Hungary Kft. 
Zaslal: 7.5.2024 9:28:33
Dobrý deň, predkladáme doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om. S pozdravom
Autor: Hangi Lee - Celltrion Healthcare Hungary Kft. 
Zaslal: 2.5.2024 11:41:42
Dobrý deň, prikladáme doklad o úhrade správneho poplatku. Ďakujeme