[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34208
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Zentiva k.s. (Mgr. Helena Liebenberger)
R06AX
6086E
3724034208
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 20:57:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 25 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9002. Počet dní do uplynutia lehoty: 2,03
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Dithiaden inj_IBB.II.e.5.a.... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/msword SPC_Dithiaden inj.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Approval Letters - 00034116... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Dithiaden inj_ŠUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost 6086E, Dithiade... Žiadosť o zaradenie A1E 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku 6086E, ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
text/dali Navrh_znenia_riadku_6086E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9002 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34208.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva k.s. 
Zaslal: 2.5.2024 13:14:49
Dobrý deň prajem, pripájam doklad o platbe.