[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34207
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Joint Stock Company "Grindeks" (Zdeňka Dominiková)
A10BD07
3229E
3724034207
Podaný
30.4.2024 15:19:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_SitaglipMetform... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 30.4.2024 Podpis Zdeňka Dominiková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND_SitaglipMe... Návrh ceny - formulár CND 30.4.2024 Podpis Zdeňka Dominiková
text/dali Cenovy navrh CND_SitaglipMe... Šifrovaný výstup z formulára CND 30.4.2024 Podpis Zdeňka Dominiková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky