[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34203
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Viatris Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
C08DA01
71950
3724034203
Podaný
30.4.2024 22:15:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Isoptin_30x240mg_CNH_ziados... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Isoptin_30x240mg_cenovy_nav... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CNH_71950.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:55:34
potvrdenie uhrade
Príloha: application/pdf 3724034203.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:55:09
formalne odovodnenie