[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34202
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Viatris Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
C09AA10
41327
3724034202
Podaný
30.4.2024 22:13:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Gopten_56x4mg_CNH_ziadost.docx Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Gopten_56x4mg_cenovy_navrh.... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CNH_41327.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:53:57
potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 3724034202.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Healthcare Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:53:33
formalne odovodnenie