[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34201
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Santen OY (Sorin Dumitrescu)
S01EE05
78611
3724034201
Podaný
30.4.2024 13:05:29
20.5.2024 14:21:54
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Taflotan.docx Žiadosť o vyradenie A3 30.4.2024 Podpis Sorin Dumitrescu
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Sorin Dumitrescu - Santen OY 
Zaslal: 30.4.2024 14:41:33
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť doklad o úhrade správneho poplatku. Ďakujeme.
Príloha: application/pdf Export pohybu.pdf