[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34200
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Kite Pharma EU B.V. (MVDr. Martin Garaj)
L01XL06
6267D
3724034200
Podaný
30.4.2024 13:04:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Tecartus.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 30.4.2024 Podpis MVDr. Martin Garaj
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND_Tecartus.xlsm Návrh ceny - formulár CND 30.4.2024 Podpis MVDr. Martin Garaj
text/dali Cenovy navrh CND_Tecartus.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 30.4.2024 Podpis MVDr. Martin Garaj
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky