[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34199
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
Bausch Health Ireland Limited (Katarína Molnárová)
N02BB02
4726E
3724034199
Podaný
30.4.2024 13:02:02
17.6.2024 7:16:05
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie držiteľa RR.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document H3_ziadost_FINAL_Emitazem.docx Žiadosť o zrušenie ceny H3 30.4.2024 Podpis Katarína Molnárová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky