[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34198
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
C09BB04
0313A
3724034198
Podaný
30.4.2024 12:42:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CNH_ziadost_Vidonorm 8mg-5m... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis Viera Vranová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CNH zvysenie 0... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis Viera Vranová
text/dali CNH_0313A.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 30.4.2024 13:50:01
úhrada poplatku