[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34194
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Viatris Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
L04AD01
50500
3724034194
Podaný
30.4.2024 21:42:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ciclosporin_50x100mg_CNH_zi... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Ciclosporin_50x100mg_cenovy... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CNH_50500.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:12:47
potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 3724034194.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Limited 
Zaslal: 3.5.2024 9:12:18
formalne odovodnenie ziadosti