[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34182
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Mylan Ireland Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
G04CA01
35237
3724034182
Podaný
30.4.2024 23:04:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Alfuzosin_90x10mg_CNH_ziado... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Alfuzosin_90x10mg_cenovy_na... Návrh ceny - formulár CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali CNH_35237.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 3.5.2024 11:09:05
potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 3724034182.pdf
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan Ireland Limited 
Zaslal: 3.5.2024 11:08:42
formalne odovodnenie