[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34180
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Viatris Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
B01AE07
5639E
3724034180
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 21:08:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 60 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9003. Počet dní do uplynutia lehoty: 4,84
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dabigatran_150mg_A1E_ziados... Žiadosť o zaradenie A1E 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Dabigatran_150mg_navrh_znen... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_5639E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Dabigatran_150mg_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Dabigatran_150mg_rozhodnuti... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Dabigatran_150mg_pridelenie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf 3724034180.pdf Iná príloha 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9003 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34180.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky