[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34178
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Viatris Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
L04AX06
5606E
3724034178
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 21:19:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 60 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 9005. Počet dní do uplynutia lehoty: 4,85
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pomalidomide_21x4mg_A1E_zia... Žiadosť o zaradenie A1E 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Pomalidomid_21x4mg_navrh_zn... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
text/dali Navrh_znenia_riadku_5606E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Pomalidomide_21x4mg_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Pomalidomide_21x4mg_rozhodn... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Pomalidomide_21x4mg_pridele... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf 3724034178.pdf Iná príloha 30.4.2024 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9005 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34178.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky