[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34171
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09DX08
6056E
3724034171
Podaný
30.4.2024 15:09:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost Tolvecamo 28x80... Žiadosť o zaradenie A1N 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Tolveca... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_6056E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf SPC_Tolvecamo_tablety_04_20... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf RN_Tolvecamo 80 mg_10 mg_12... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf SUKL kody Tolvecamo 80 mg_1... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje referencna cena.xlsx Iná príloha 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
image/jpeg Dolozka pravoplatnosti.JPG Iná príloha 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Potvrdenie o uhrade.pdf Iná príloha 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky