[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34142
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Biogen Netherlands B.V. (Ivan Chalupa)
L04AX07
9682A
3724034142
Podaný
30.4.2024 16:25:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Tecfidera 9682A.... Žiadosť o vyradenie A3 30.4.2024 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf A3_Tecfidera.pdf Iná príloha 30.4.2024 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf platba.pdf Iná príloha 30.4.2024 Podpis Ivan Chalupa
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 2.5.2024 12:31:13
potvrdenie o platbe