[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34119
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Medreg s.r.o. (Jana Nová)
N06AB10
4931E
3724034119
Podaný
22.5.2024 13:47:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1E_ziadost_Escitalopram Me... Žiadosť o zaradenie A1E 22.5.2024 Podpis Jana Nová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Escital... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 22.5.2024 Podpis Jana Nová
text/dali Navrh znenia riadku_Escital... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 22.5.2024 Podpis Jana Nová
application/pdf SPC00805335.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 22.5.2024 Podpis Jana Nová
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 22.5.2024 Podpis Jana Nová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 22.5.2024 Podpis Jana Nová
application/pdf Potvrdenie o uhrade_4931E.pdf Iná príloha 22.5.2024 Podpis Jana Nová
application/pdf Potvrdenie o uhrade_4931E_d... Iná príloha 22.5.2024 Podpis Jana Nová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky