[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34071
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
L04AA31
4522E
3724034071
Rozhodnutý 1.st
30.4.2024 14:38:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.6.2024 60 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 8998. Počet dní do uplynutia lehoty: 4,87
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost Aregalu.docx Žiadosť o zaradenie A1E 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Aregalu... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_4522E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SPC_Aregalu 14 mg_SUKL_9_10... Súhrn charakteristických vlastností lieku 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf RN_Aregalu 14 mg filmom oba... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf SUKL kody Aregalu 14 mg.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
image/jpeg Dolozka pravoplatnosti.JPG Iná príloha 18.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Potvrdenie o uhrade.pdf Iná príloha 30.4.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8998 1 R_A1E application/pdf S19824-2024-OddKCL-34071.pdf 15.6.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky