[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

34052
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Europe MA EEIG (Andrea Szabó)
L01FX32
5230E
3724034052
Podaný
30.4.2024 12:47:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Elrexfio_SPC_07-Dec-20323.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/pdf Elrexfio_rozhodnutie o regi... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/pdf Elrexfio_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/pdf 5230E_Elrexfio_potvrdenie o... Iná príloha 28.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_5230E_verejná_z... Žiadosť o zaradenie A1N 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_5230E_p... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
text/dali Navrh_znenia_riadku_5230E_p... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Elrexfio_v... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/pdf StatDAT HDP snímky obrazovk... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Elranatamab_screenshots_dat... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Andrea Szabó
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Szabó - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 30.4.2024 14:03:59
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú zónu "Iné podania" boli ku konaniu doplnené nižšie uvedené prílohy k tejto žiadosti vzhľadom na to, že sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa: 1. farmakoekonomický rozbor - plné znenie, 2. model nákladovej užitočnosti, 3. model dopadu na rozpočet, 4. referencie k FER, 5. žiadosť A1N - plné znenie, 6. návrh znenia riadku a šifrovaný výstup z MiniDali.