[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33955
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
Swedish Orphan Biovitrum, AB (publ) (Radoslav Danko, MUDr.)
L04AA54
9366D
3724033955
Podaný
28.3.2024 10:20:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document H3_ziadost_Aspaveli sol inf... Žiadosť o zrušenie ceny H3 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky