[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33953
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medochemie LTD (Zuzana Dzvoniková)
N03AX16
0907C
3724033953
Podaný
28.3.2024 9:06:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_ Siranalen 84x15... Žiadosť o vyradenie A3 28.3.2024 Podpis Zuzana Dzvoniková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Dzvoniková - Medochemie LTD 
Zaslal: 28.3.2024 9:06:44
Bez správneho poplatku - reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky neprevyšuje 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti (zníženie správneho poplatku o 100%).