[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33952
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medochemie LTD (Zuzana Dzvoniková)
C09AA05
53522
3724033952
Podaný
28.3.2024 8:29:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_ Ramimed 5mg.docx Žiadosť o vyradenie A3 28.3.2024 Podpis Zuzana Dzvoniková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Dzvoniková - Medochemie LTD 
Zaslal: 28.3.2024 8:47:02
Dobrý deň, poplatok bol znížený o 50% vzhľadom k tomu, že je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.