[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33951
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medochemie LTD (Zuzana Dzvoniková)
G02CB01
67512
3724033951
Podaný
28.3.2024 8:28:45
24.4.2024 13:17:05
Dôvod späť vzatia naskladnenie
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_ Medocriptine.docx Žiadosť o vyradenie A3 28.3.2024 Podpis Zuzana Dzvoniková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Dzvoniková - Medochemie LTD 
Zaslal: 28.3.2024 8:40:46
Dobrý deň. Prikladám potvrdenie o platbe. Dzvoniková