[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33950
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
B01AE07
2972E
3724033950
Podaný
27.3.2024 22:53:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Gedeon_Richter_T... Žiadosť o vyradenie A3 27.3.2024 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 8.4.2024 10:30:39
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku