[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33948
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Opella Healthcare Slovakia s.r.o. (Branislav Hronec)
N02BB02
24858
3724033948
Podaný
28.3.2024 9:13:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CNH_Novalgin_24858.docx Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 27.3.2024 Podpis Branislav Hronec
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CNH Novalgin_2... Návrh ceny - formulár CNH 27.3.2024 Podpis Branislav Hronec
text/dali CNH_24858.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 27.3.2024 Podpis Branislav Hronec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prinstscreeny 24858 Novalgi... Iná príloha 27.3.2024 Podpis Branislav Hronec
application/pdf Potvrdenie platby Novalgin ... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Branislav Hronec
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky