[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33947
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Novartis Europharm Limited (Pavol Sabol)
L04AC10
7609B
3724033947
Podaný
27.3.2024 16:44:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Cosentyx_TP.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 27.3.2024 Podpis Pavol Sabol
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_C... Návrh ceny - formulár CND 27.3.2024 Podpis Pavol Sabol
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 27.3.2024 Podpis Pavol Sabol
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky