[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33946
HN - Žiadosť o úradné určenie ceny lieku
Shionogi B.V. (Radoslav Danko, MUDr.)
J01DI04
4626D
3724033946
Podaný
28.3.2024 10:13:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document HN_ziadost_Fetcroja.docx Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
application/x-zip-compressed EK rozhodnutie o registraci... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
application/pdf Fetcroja-potvrdenie o pride... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
application/pdf Potvrdenie ŠÚKL kody Fetcro... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
application/pdf SPC_Fetcroja.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha k HN_overiteľné zdr... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Radoslav Danko, MUDr. - Shionogi B.V. 
Zaslal: 28.3.2024 10:16:51
Potvrdenie o platbe. Prosime o manualne sparovanie platby k VS 3724033946, pri platbe bol uvedeny VS 372403394.