[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33944
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (Gabriela Markovova)
N05CF02, L04AC14
92191, 4669C
3724033944
Podaný
27.3.2024 10:37:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword A3_ziadost_Sanofi Winthrop ... Žiadosť o vyradenie A3 27.3.2024 Podpis Gabriela Markovova
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Gabriela Markovova - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
Zaslal: 4.4.2024 13:10:51
Dobrý deň, zasielame doklad o úhrade správneho poplatku MZ. S pozdravom. G.Markovova