[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33943
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
S01LA09
2038E
3724033943
Podaný
27.3.2024 13:11:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_2038E.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 27.3.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_2... Návrh ceny - formulár CND 27.3.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 27.3.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky