[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33939
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01FF05
5339E
3724033939
Podaný
30.4.2024 15:33:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_Tecentriq_SC_18... Žiadosť o zaradenie A1N 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Tecentr... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5339E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf SPC Tecentriq SC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Právoplatné_rozhodnutie_o_r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Doklad_o_pridelení_ŠUKL_kód... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_lieku_Tecentriq_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Potvrdenie_o_platbe_Tecentr... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Potvrdenie_o_platbe_Tecentr... Iná príloha 30.4.2024 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.5.2024 19:48:56
Dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú zónu "Iné podania" boli ku konaniu ID 33939 doplnené uvedené prílohy vzhľadom na to, že sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa: 1. Farmako-ekonomické rozbory lieku Tecentriq SC - plné znenie, 2. Modely Analýzy minimalizácie nákladov lieku Tecentriq SC (CMA), 3. Modely dopadu na rozpočet pre liek Tecentriq SC (BIA modely), 4. A1N žiadosť pre liek Tecentriq SC – plné znenie.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.5.2024 19:28:24
Prikladáme literatúru.
Príloha: application/x-zip-compressed Literatura.zip
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.5.2024 19:27:43
Dobrý deň, prikladáme aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.5.2024 19:27:14
Dobrý deň, prikladáme aktualizovaný Návrh znenia riadku lieku.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.5.2024 19:26:41
Dobrý deň, v prílohe prikladáme aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.5.2024 19:25:38
Dobrý deň, v prílohe predkladáme aktualizovanú žiadosť A1N.