[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33915
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09BB04
9934D
3724033915
Podaný
28.3.2024 8:09:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CNH_ziadost 9934D Amlessa N... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 26.3.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CNH zvysenie 9... Návrh ceny - formulár CNH 26.3.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali CNH_9934D.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 26.3.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroje udajov Amlessa NEO.docx Iná príloha 27.3.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Potvrdenie o uhrade 1.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky