[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33897
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sandoz GmbH (Mgr. Lýdie Haníncová)
J01FA10
35715
3724033897
Rozhodnutý 1.st
28.3.2024 10:08:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E Azitro 3x500.docx Žiadosť o zaradenie A1E 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Azitro ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali Navrh_znenia_riadku_35715.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 220721_15031706-15031806_Sm... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf Azithromycin Sandoz 500 mg ... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 210716_15031806_IL.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 110114_15031806_RENE.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf platba VS 33897.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8948 1 R_A1E application/pdf S18521-2024-OddKCL-33897.pdf 15.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky